İngilizce Türkçe Sözlük14 Ocak 2018 Pazar

Sigrid – Everybody Knows (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 17

JUSTICE LEAGUE (2017) ORIGINAL SOUNDTRACK

Everybody knows that the dice are loaded

Herkes zarın hileli olduğunu biliyor

Everybody rolls with their fingers crossed

Herkes çapraz parmaklarıyla yuvarlar

Everybody knows the war is over

Herkes savaşın bittiğini biliyor

Everybody knows the good guys lost

Herkes iyi adamların kaybettiğini biliyor

Everybody knows the fight was fixed

Herkes dövüşün hileli olduğunu biliyor.

The poor stay poor, the rich get rich

Fakir, fakir kalır; zengin zenginleşir.

That’s how it goes

İşler böyle yürür

Everybody knows

Herkes biliyor

[Verse 2] Everybody knows that the boat is leaking

Herkes geminin su aldığını biliyor

Everybody knows that the captain lied

Herkes kaptanın yalan söylediğini biliyor

Everybody got this broken feeling

Herkeste bu buruk duydu var

Like their father or their dog just died

Babaları ya da henüz ölen köpekleri gibi

Everybody talking to their pockets

Herkes ceplerine konuşur

Everybody wants a box of chocolates

Herkes bir kutu çikolata

And a long-stem rose

Ve uzun saplı bir gül istiyor

Everybody knows

Herkes biliyor

[Verse 3] Everybody knows that you love me baby

Herkes beni sevdiğini biliyor bebeğim

Everybody knows that you really do

Herkes bunu gerçekten hissettiğini biliyor

Everybody knows that you’ve been faithful

Herkes sadık olduğunu biliyor

Oh, give or take a night or two

Oh, aşağı yukarı bir ya da iki gece

Everybody knows you’ve been discreet

Herkes sağduyulu olduğunu biliyor

But there were so many people you just had to meet

Ama sadece tanışmak zorunda olduğun birsürü insanlar vardı

Without your clothes

Giysilerin olmadan..

Everybody knows

Herkes biliyor

[Chorus] Everybody knows, everybody knows

Herkes biliyor, herkes biliyor

That’s how it goes

İşler böyle yürür

Everybody knows

Herkes biliyor

Everybody knows, everybody knows

Herkes biliyor, herkes biliyor

That’s how it goes

İşler böyle yürür

Everybody knows

Herkes biliyor

[Verse 4] And everybody knows that it’s now or never

Herkes biliyor, ya şimdi ya da asla

Everybody knows that it’s me or you

Herkes biliyor, ya ben ya da sen

And everybody knows that you live forever

Herkes senin sonsuza kadar yaşadığını biliyor

When you’ve done a line or two;

Bir ya da iki hattın olduğunda ;

Everybody knows the deal is rotten

Herkes anlaşmanın çürük olduğunu biliyor

Old Black Joe’s still picking cotton

Yaşlı Black Joe hâlâ pamuk topluyor

For your ribbons and bows

Senin kurdelelerin ve yayların için

And everybody knows

Ve herkes biliyor

And everybody knows that the Plague is coming

Herkes salgının yaklaştığını biliyor

Everybody knows that it’s moving fast

Herkes O’nun hızlı hareket ettiğini biliyor

Everybody knows that the naked man and woman

Herkes o çıplak adam ve kadının

Are just a shining artifact of the past

Sadece geçmişin parlayan eserleri olduğunu biliyor

Everybody knows the scene is dead

Herkes sahnenin ölü olduğunu biliyor

But there’s gonna be a meter on your bed

Ama yatağında bir sayaç olacak

That will disclose; what everybody knows

Bu herkesin bildiğini açığa vuracak.

[Verse 6] And everybody knows that you’re in trouble

Herkes başının belada olduğunu biliyor

Everybody knows what you’ve been through

Herkes neler yaşadığını biliyor

From the bloody cross on top of Calvary

Calvary’nin üstündeki kanlı haçtan

To the beach of Malibu

Malibu’daki sahile kadar

Everybody knows it’s coming apart

Herkes onun parçalandığını biliyor

Take one last look at this Sacred Heart

Bu Kutsal Kalp’e son bir kez bak

Before it blows

Darbe almadan önce

Everybody knows

Herkes biliyor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder