İngilizce Türkçe Sözlük11 Şubat 2018 Pazar

Christina Aguilera – Beautiful (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 12

Beautiful (Güzel)

Don’t look at me
Bana bakma

Everyday is so wonderful
Her gün çok harika
Then suddenly
Sonra aniden
It’s hard to breathe
Nefes almak çok zor
Now and then I get insecure
Şimdi ve sonra güvende değilim
From all the pain
Bütün acılardan
I’m so ashamed
Ben çok mahçubum

I am beautiful
Ben güzelim
No matter what they say
Ne söylediklerinin önemi yok
Words can’t bring me down
Kelimeler beni yıkamaz
I am beautiful
Ben güzelim
In every single way
Her şekilde
Yes words can’t bring me down
Evet kelimeler beni yıkamaz
Oh no
Hayır
So don’t you bring me down today
Bu yüzden beni bugün yıkmayacaksın

To all your friends you’re delirious
Bütün arkadaşların için sen çılgınsın
So consumed
Çok tüketilmiş
In all your doom, ooh
Bütün kaderinde
Trying hard to fill the emptiness
Boşluğu doldurmak için çok uğraşıyorsun
The pieces gone
Parçalar gitmiş
Left the puzzle undone
Yapbozu bitmemiş bıraktın
Ain’t that the way it is
Öyle değil mi?

You’re beautiful
Sen güzelsin
No matter what they say
Onların ne dediğinin önemi yok
Words can’t bring you down
Kelimeler seni yıkamaz
Oh no
Hayır
You’re beautiful
Sen güzelsin
In every single way
Her şekilde
Yes words can’t bring you down
Evet kelimeler seni yıkamaz
Oh no
Hayır
So don’t you bring me down today
Bu yüzden beni bugün yıkmayacaksın

No matter what we do (no matter what we do)
Ne yaparsak yapalım (ne yaparsak yapalım)
No matter what we say (no matter what we say)
Ne söylersek söyleyelim (ne söylersek söyleyelim)
We’re the song inside the tune (yeah, oh yeah)
Biz melodinin içindeki şarkıyız (Evet, evet)
Full of beautiful mistakes
Güzel hatalarla dolu

And everywhere we go (and everywhere we go)
Ve gittiğimiz her yerde (ve gittiğimiz her yerde)
The sun will always shine (the sun will always, always, shine)
Güneş her zaman parlayacak (güneş her zaman, her zaman, parlayacak)
And tomorrow we might awake
Ve yarın ayık olabiliriz
On the other side
Öteki tarafta

We’re beautiful
Biz güzeliz
No matter what they say
Ne söylediklerinin önemi yok
Yes words won’t bring us down
Evet kelimeler bizi yıkmayacak
Oh no
Hayır
We are beautiful
Biz güzeliz
In every single way
Her şekilde
Yes words can’t bring us down
Evet kelimeler bizi yıkamaz
Oh no
Hayır
So don’t you bring me down today
Bu yüzden beni bugün yıkmayacaksın

Oh, oh
Don’t you bring me down today
Bugün beni yıkmayacaksın
Don’t you bring me down, ooh
Beni yıkmayacaksın
Today

Bugün

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder