İngilizce Türkçe Sözlük25 Şubat 2018 Pazar

Marina and the Diamonds – Solitaire (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 6

Solitaire (Kağıt Oyunu)

Don’t wanna talk anymore
Artık konuşmak istemiyorum
I’m obsessed with silence
Sessizlikle takıntılıyım
I go home and I lock my door
Eve gittim ve kapımı kilitledim
I can hear the sirens
Deniz kızlarını duyabiliyorum

I see buildings and bars from the window
Pencereden binaları ve barları görüyorum
And I listen to the wind blow
Ve rüzgarın uğultusunu dinliyorum
I see people and cars covered in gold
İnsanları ve altın kaplı arabaları görüyorum
And I’m happy to be on my own
Ve kendi başıma olduğum için mutluyum

Hard like a rock, cold like stone
Kaya gibi sert, taş gibi soğuk
White like a diamond, black like coal
Elmas gibi beyaz, kömür gibi kara
Cut like a jewel, yeah I repair
Mücevher gibi kes, evet tamir ettim
Myself when you’re not there
Kendimi, sen burada değilken

Solitaire
Kağıt oyunu
Something you consider rare
Bazı şeyleri nadiren görürsün
I don’t wanna be compared
Karşılaştırılmak istemedim
With that cheap shimmer and glitter
Bu ucuz parıltı ve simle
Solitaire
Kağıt oyunu

I’m in love with the ice-blue, gray skies of England
Buz mavisine aşığım, İngiltere’nin gri gökyüzüne
I’ll admit, all I wanna do is get drunk and silent
Kabul edeceğim, bütün istediğim sarhoş olmak ve sessizlik
Watch my life unfold all around me
Hayatımın her tarafıma açıldığını izle
Like a beautiful garden
Güzel bir bahçe gibi
I see flowers so tall, they surround me
Çiçekleri çok uzun gördüm, onlar beni kuşattı
Oh my heart, it became so hardened
Ah kalbim, o çok katılaştı

Hard like a rock, cold like stone
Kaya gibi sert, taş gibi soğuk
White like a diamond, black like coal
Elmas gibi beyaz, kömür gibi kara
Cut like a jewel, yeah I repair
Mücevher gibi kes, evet tamir ettim
Myself when you’re not there
Kendimi, sen burada değilken

Solitaire
Kağıt oyunu
Something you consider rare
Bazı şeyleri nadiren görürsün
I don’t wanna be compared
Karşılaştırılmak istemedim
With that cheap shimmer and glitter
Bu ucuz parıltı ve simle
Solitaire
Kağıt oyunu

And all the other jewels around me
Ve etrafımdaki bütün diğer mücevherler
They astounded me at first
İlk sefer onlar hayrete düştü
I covered up my heart in boundaries
Kalbimi sınırlarla kapattım
And all the fakes, they called me cursed
Ve bütün sahteler, onlar bana lanetli dediler
But I’m not cursed, I’m not cursed
Ama ben lanetli değilim, ben lanetli değilim
I was just covered in dirt, dirt, dirt, dirt
Ben sadece pislikle kaplanmıştım, pislik, pislik, pislik, pislik

Solitaire
Kağıt oyunu
Something you consider rare
Bazı şeyleri nadiren görürsün
I don’t wanna be compared
Karşılaştırılmak istemedim
With that cheap shimmer and glitter
Bu ucuz parıltı ve simle
Solitaire
Kağıt oyunu

Hm
Solitaire
Kağıt oyunu
Hm
Solitaire
Kağıt oyunu
Hm
Solitaire
Kağıt oyunu
Hm
Solitaire

Kağıt oyunu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder