İngilizce Türkçe Sözlük20 Şubat 2018 Salı

Marina and the Diamonds – Savages (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 9

Savages (Vahşiler)

Murder lives forever
Katiller sonsuza dek yaşar
And so does war
Ve savaş da öyle
It’s survival of the fittest
Bu hayatta kalmaya uygun
Rich against the poor
Zengin karşısında fakir
At the end of the day
Günün sonunda
It’s a human trait
Bu insan özelliği
Hidden deep down inside of our DNA
DNA’mızın derinlerinde gizli

One man can build a bomb
Bir adam bomba yapabilir
Another run a race
Başka bir yarış koşusu
To save somebody’s life
Birilerinin hayatını kurtarmak için
And have it blow up in his face
Ve yüzüne patlattın mı
I’m not the only one who
Ben tek kişi değilim
Finds it hard to understand
Anlamaşılmasını zor bulmak
I’m not afraid of God
Tanrıdan korkmuyorum
I am afraid of Man
Adamdan korkuyorum

Is it running in our blood
Bu bizim kanımızda mı dolaşıyor
Is it running in our veins
Bu bizim damarlarımızda mı dolaşıyor
Is it running in our genes
Genlerimizde mi dolaşıyor
Is it in our DNA
Bu bizim DNA’mızda mı?
Humans aren’t gonna behave
İnsanlar davranmayacak
As we think we always should
Her zaman olması gerektiği gibi insanlar davranmayacak
Yeah, we can be bad as we can be good
Evet, iyi olduğumuz kadar kötü olabiliriz

Underneath it all, we’re just savages
Hepsinin altında, bizler sadece vahşileriz
Hidden behind shirts, ties and marriages
Bluzlerin, kravatların ve evliliklerin arkasına gizlendik
How could we expect anything at all
Nasıl bir şey bekleyebiliriz?
We’re just animals, still learning how to crawl
Biz sadece hayvanlarız, hala nasıl emekleneceğini öğreniyoruz

We live, we die
Yaşıyoruz, ölüyoruz
We steal, we kill, we lie
Çalıyoruz, öldürüyoruz, yalan söylüyoruz
Just like animals
Hayvanlar gibi
But with far less grace
Ama çok daha az lütufla
We laugh, we cry
Gülüyoruz, ağlıyoruz
Like babies in the night
Gecede bebekler gibi
Forever running wild
Sonsuza dek vahşice koşacağız
In the human race

Another day, another tale of rape
Başka bir gün, başka bir tecavüz masalı
Another ticking bomb to bury deep and detonate
Derine dalmak ve patlatmak için başka bir bomba
I’m not the only one who finds it hard to understand
Anlamasını zor bulan tek kişi ben değilim
I’m not afraid of God
Tanrıdan korkmuyorum
I’m afraid of Man
Adamdan korkuyorum

You can see it on the news
Haberlerde görebilirsiniz
You can watch it on TV
Televizyonda izleyebilirsiniz
You can read it on your phone
Telefonunzdan okuyabilirsiniz
You can say it’s troubling
Bunun rahatsız edici olduğunu söyleyebilirsiniz
Humans aren’t gonna behave
İnsanlar davranmıyor
As we think we always should
Her zaman olması gerektiği gibi insanlar davranmayacak
Yeah, we can be bad as we can be good
Evet, iyi olduğumuz kadar kötü olabiliriz

Underneath it all, we’re just savages
Hepsinin altında, bizler sadece vahşileriz
Hidden behind shirts, ties and marriages
Bluzlerin, kravatların ve evliliklerin arkasına gizlendik
How could we expect anything at all
Nasıl bir şey bekleyebiliriz?
We’re just animals, still learning how to crawl
Biz sadece hayvanlarız, hala nasıl emekleneceğini öğreniyoruz

Underneath it all, we’re just savages
Hepsinin altında, bizler sadece vahşileriz
Hidden behind shirts, ties and marriages
Bluzlerin, kravatların ve evliliklerin arkasına gizlendik
How could we expect anything at all
Nasıl bir şey bekleyebiliriz?
We’re just animals, still learning how to crawl
Biz sadece hayvanlarız, hala nasıl emekleneceğini öğreniyoruz

All the hate coming out from a generation
Bizim kuşağımızdan gelen nefret
Who got everything, and nothing guided by temptation
Kim herkese sahipse ve günaha bağlı olmayan hiçbir şey
Were we born to abuse, shoot a gun and run
Kötüye kullanma için doğduk, silahı ateşle ve kaç
Or has something deep inside of us come undone?
Veya içimizde derin bir şey var mı?
Is it a human trait, or is it learned behavior
Bu insan özelliği mi yoksa öğrenilmiş bir davranış mı?
Are you killing for yourself, or killing for your savior?
Kendin için öldürür müsün? Yoksa kurtarıcın için mi öldürürsün?

Underneath it all, we’re just savages
Hepsinin altında, bizler sadece vahşileriz
Hidden behind shirts, ties and marriages
Bluzlerin, kravatların ve evliliklerin arkasına gizlendik
How could we expect anything at all
Nasıl bir şey bekleyebiliriz?
We’re just animals, still learning how to crawl
Biz sadece hayvanlarız, hala nasıl emekleneceğini öğreniyoruz
Underneath it all, we’re just savages
Hepsinin altında, bizler sadece vahşileriz
Hidden behind shirts, ties and marriages
Bluzlerin, kravatların ve evliliklerin arkasına gizlendik
How could we expect anything at all
Nasıl bir şey bekleyebiliriz?
We’re just animals, still learning how to crawl
Biz sadece hayvanlarız, hala nasıl emekleneceğini öğreniyoruz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder