İngilizce Türkçe Sözlük11 Şubat 2018 Pazar

Taylor Swift – Love Story (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 12

Love Story (Aşk Hikayesi)

We were both young when I first saw you
Seni ilk kez gördüğümde ikimiz de gençtik
I close my eyes and the flashback starts
Gözlerimi kapattım ve geçmişe dönüş başladı
I’m standing there on a balcony in summer air
Yaz havasında balkonda duruyorum

See the lights, see the party, the ball gowns
Işıkları gördüm, partiyi gördüm, balo kıyafetleri
See you make your way through the crowd
Kalabalığın içinden geçerken seni gördüm
And say hello
Ve merhaba dedim

Little did I know
Biraz biliyordum
That you were Romeo, you were throwing pebbles
Sen Romeo’ydun, çakıl taşlarını atıyordun
And my daddy said, “Stay away from Juliet”
Ve babam ‘’Juliet’ten uzak dur’’ dedi
And I was crying on the staircase
Ve merdivenlerde ağlıyordum
Begging you, please, don’t go
Lütfen gitme diye sana yalvarıyodum

And I said,
Ve dedim
“Romeo, take me somewhere we can be alone
Romeo, beni yalnız kalabileceğimiz bir yere götür
I’ll be waiting, all that’s left to do is run
Bekliyor olacağım, tek yapmamız gereken kaçmak
You’ll be the prince and I’ll be the princess
Sen prens olacaksın ve ben prenses olacağım
It’s a love story, baby just say yes
Bu bir aşk hikayesi, sadece evet de bebeğim

So I sneak out to the garden to see you
Bu yüzden seni görmek için gizlice bahçeye çıktım
We keep quiet ’cause we’re dead if they knew
Sessiz olmalıyız çünkü onlar bilirse ölürüz
So close your eyes, escape this town for a little while
Bu yüzden gözlerini kapat, küçük bir zaman için bu şehirden kaçalım
‘Cause you were Romeo, I was a scarlet letter
Çünkü sen Romeo’ydun, ben utanç belgesiydim
And my daddy said “Stay away from Juliet”
Ve babam ‘’Juliet’ten uzak dur’’ dedi
But you were everything to me, I was begging you, please, don’t go
Ama sen benim için her şeydin, sana gitme diye yalvardım

And I said,
Ve dedim
“Romeo, take me somewhere we can be alone
Romeo, beni yalnız kalabileceğimiz bir yere götür
I’ll be waiting, all that’s left to do is run
Bekliyor olacağım, tek yapmamız gereken kaçmak
You’ll be the prince and I’ll be the princess
Sen prens olacaksın ve ben prenses olacağım
It’s a love story, baby just say yes
Bu bir aşk hikayesi, sadece evet de bebeğim

Romeo save me, they’re trying to tell me how to feel
Romeo beni koru, bana nasıl hissettiğimi söyletmeye çalışıyorlar
This love is difficult, but it’s real
Bu aşk zor ama bu gerçek
Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess
Korkma, bu karmaşadan kurtulacağız
It’s a love story, baby just say “Yes”
Bu bir aşk hikayesi, bebeğim sadece ‘’evet’’ de

Oh, oh

I got tired of waiting
Beklemekten yoruldum
Wondering if you were ever coming around
Hiç gelip gelmediğini merak ediyordum
My faith in you was fading
Sana olan inancım kayboluyor
When I met you on the outskirts of town
Şehir dışında seninle buluştuğumuzda

And I said
Ve dedim
“Romeo save me, I’ve been feeling so alone
Romeo beni kurtar, çok yalnız hissediyorum
I keep waiting for you but you never come
Senin için bekliyordum ama asla gelmedin
Is this in my head? I don’t know what to think”
Bu benim kafamda mı? Ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum

He knelt to the ground and pulled out a ring and said
Diz çöktü, bir yüzük çıkardı ve şöyle dedi
“Marry me, Juliet, you’ll never have to be alone
Benimle evlen Juliet, asla yalnız olmak zorunda değilsin
I love you and that’s all I really know
Seni seviyorum ve bu gerçekten bildiğim tüm şey
I talked to your dad, go pick out a white dress
Babanla konuştum, git ve beyaz bir elbise al
It’s a love story, baby just say yes”
Bu bir aşk hikayesi, bebeğim sadece evet de

Oh, oh,
Oh, oh

‘Cause we were both young when I first saw you.
Çünkü seni ilk gördüğümde ikimiz de çok gençtik

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder