İngilizce Türkçe Sözlük11 Şubat 2018 Pazar

Sheppard – Geronimo (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 11

*Geronimo: neşeyle bağırmak/haykırmak

Can you feel it? Now it’s coming back

Bunu hissedebiliyor musun? Şimdi geri geliyor

We can steal it if we bridge this gap

Onu çalabiliriz eğer bu boşluğu kapatırsak

I can see you through the curtains of the waterfall

Seni görebiliyorum şelalenin perdeleri içinden

When I lost it, yeah, you held my hand

Onu kaybettiğimde, evet, sen elimi tuttun 

But I tossed it, didn’t understand

Ama onu kenara ettim, anlamadım

You were waiting as I dove into the waterfall

Bekliyordun ben şelalenin içine dalarken

So say Geronimo! Say Geronimo!

Bu yüzden geronimo de! Geronimo de! 

Say Geronimo! Say Geronimo!

Geronimo de! Geronimo de!

Say Geronimo! Say Geronimo!

Geronimo de! Geronimo de!

Say Geronimo!

Geronimo de!

Can you feel my love?Bombs away!

Aşkımı hissedebiliyor musun? Bombalar uzağa! 

Can you feel my love? Bombs away!

Aşkımı hissedebiliyor musuın? Bombalar uzağa!

Say Geronimo!

Geronimo de!

Well we rushed it, moving way too fast

Eh bunu aceleye getirdik, çok hızlı ilerledik

That we crushed it, but it’s in the past

Son da parçaladık, ama bu geçmişte kaldı

We can make this leap through the curtains of the waterfall

Bu sıçramayı yapabiliriz şelalenin perdeleri içinden

So say Geronimo! Say Geronimo!

Bu yüzden geronimo de! Geronimo de! 

Say Geronimo! Say Geronimo!

Geronimo de! Geronimo de!

Say Geronimo! Say Geronimo!

Geronimo de! Geronimo de!

Say Geronimo!

Geronimo de!

Can you feel my love?Bombs away!

Aşkımı hissedebiliyor musun? Bombalar uzağa! 

Can you feel my love? Bombs away!

Aşkımı hissedebiliyor musuın? Bombalar uzağa!

Say Geronimo!

Geronimo de!

Well I’m just a boy with a broken toy

Ben sadece bir çocuğum kırık oyuncaklı 

All lost and coy, at the curtains of the waterfall

Tamamen kayıp ve çekingen, şelalenin perdelerinde 

So it’s here I stand, as a broken man

İşte burada duruyorum, kırık bir adam olarak 

But I’ve found my friend at the curtains of the waterfall

Ama arkadaşımı buldum şelalenin perdelerinde

Now I’m falling down, through the crashing sound

Şimdi düşüyorum aşağıya, çarpma sesiyle

And you’ve come around at the curtains of the waterfall

Ve sen geldin şelalenin perdelerine

And you rushed to me and it sets us free

Ve beni acele ettirdin ve bu bizi özgür kıldı

So I fall to my knees at the curtains of the waterfall

Dizlerimin üstüne düşüyorum şelalenin perdelerinde 

So say Geronimo! Say Geronimo!

Bu yüzden geronimo de! Geronimo de! 

Say Geronimo! Say Geronimo!

Geronimo de! Geronimo de!

Say Geronimo! Say Geronimo!

Geronimo de! Geronimo de!

Say Geronimo!

Geronimo de!

Can you feel my love?Bombs away!

Aşkımı hissedebiliyor musun? Bombalar uzağa! 

Can you feel my love? Bombs away!

Aşkımı hissedebiliyor musuın? Bombalar uzağa!

Say Geronimo!

Geronimo de!

So say Geronimo! Say Geronimo!

Bu yüzden geronimo de! Geronimo de! 

Say Geronimo! Say Geronimo!

Geronimo de! Geronimo de!

Say Geronimo! Say Geronimo!

Geronimo de! Geronimo de!

Say Geronimo!

Geronimo de!

Make this leap, make this leap

Bu sıçramayı yap, bu sıçramayı yap

Make this leap, make this leap

Bu sıçramayı yap, bu sıçramayı yap

Can you feel my love?

Aşkımı hissediyor musun?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder