İngilizce Türkçe Sözlük7 Şubat 2018 Çarşamba

Marina and the Diamonds – Buy the Stars (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 25

Buy the Stars (Yıldızları Satın Almak)

You bought a star in the sky tonight
Bu gece gökyüzünde bir yıldız satın aldın
Because your life is dark and it needs some light
Çünkü hayatın karanlık ve biraz ışığa ihtiyacın var
You named it after me, but I’m not yours to keep
Benden sonra isimlendirdin ama ben tutmak için yanında değildim
Because you’ll never see, that the stars are free
Çünkü asla yıldızların özgür olduğunu göremeyeceksin

Oh we don’t own our heavens now
Şimdi kendi cennetlerimize sahip değiliz
We only own our hell
Sadece cehennemimiz var
And if you don’t know that by now
Ve şimdiye kadar bunu bilmiyorsan
Then you don’t know me that well
Sonra beni o kadar iyi tanıyamazsın

All my life I’ve been so lonely
Bütün hayatım boyunca çok yalnızdım
All in the name of being holy
Hepsi kutsal olmak adına
Still, you’d like to think you know me
Hala, beni tanıdığını sanıyorsun
You keep buyin’ stars
Yıldızları almaya devam et
And you could buy up all of the stars,
Ve bütün yıldızları satın alabilirsin
But it wouldn’t change who you are
Ama bu kim olduğunu değiştirmez
You’re still living life in the dark
Sen hala hayatını karanlıkta yaşıyorsun
It’s just who you are
Bu tam olarak kim olduğun
It’s just who you are
Bu tam olarak kim olduğun

You bought a star in the sky tonight
Bu gece gökyüzünde bir yıldız satın aldın
And in your man-made dark
Ve adamın karanlıktan yapıldı
The light inside you died
İçindeki ışık öldü

Oh we don’t own our heavens now
Şimdi kendi cennetlerimize sahip değiliz
We only own our hell
Sadece cehennemimiz var
And if you don’t know that by now
Ve şimdiye kadar bunu bilmiyorsan
Then you don’t know me that well
Sonra beni o kadar iyi tanıyamazsın

All my life I’ve been so lonely
Bütün hayatım boyunca çok yalnızdım
All in the name of being holy
Hepsi kutsal olmak adına
Still, you’d like to think you know me
Hala, beni tanıdığını sanıyorsun
You keep buyin’ stars
Yıldızları almaya devam et
And you could buy up all of the stars,
Ve bütün yıldızları satın alabilirsin
But it wouldn’t change who you are
Ama bu kim olduğunu değiştirmez
You’re still living life in the dark
Sen hala hayatını karanlıkta yaşıyorsun
It’s just who you are
Bu tam olarak kim olduğun
It’s just who you are
Bu tam olarak kim olduğun

You know only how to own me
Sen sadece bana nasıl sahip olacağını biliyorsun
You know only how to own me
Sen sadece bana nasıl sahip olacağını biliyorsun

You’re buying stars to shut out the light
Sen ışık vermelerini engellemek için yıldızları satın alıyorsun
We come alone and then we die
Yalnız olacağız ve sonra öleceğiz
And no matter how hard you try
Ve ne kadar çok denediğinin bir önemi yok
I’ll always belong in the sky
Ben her zaman gökyüzüne ait olacağım

And you could buy up all of the stars,
Ve bütün yıldızları satın alabilirsin
But it wouldn’t change who you are
Ama bu kim olduğunu değiştirmez
You’re still living life in the dark
Sen hala hayatını karanlıkta yaşıyorsun
It’s just who you are
Bu tam olarak kim olduğun
It’s just who you are
Bu tam olarak kim olduğun
It’s who you are
Kim olduğun
It’s who you are
Kim olduğun
It’s who you are
Kim olduğun
It’s who you are
Kim olduğun
It’s who you are
Kim olduğun
It’s who you are
Kim olduğun
It’s who you are
Kim olduğun
It’s who you are
Kim olduğun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder