İngilizce Türkçe Sözlük9 Şubat 2018 Cuma

Rihanna ft. Jay-Z – Talk That Talk (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 18

Talk That Talk (Böyle Konuş)

Talk that talk to me, yeah
Benimle böyle konuş, evet
Talk that talk to me, yeah
Benimle böyle konuş, evet

[Jay-Z]
I be trying to chill, bitches wanna fuck me
Soğuk olmayı deniyorum, sürtükler beni becermek istiyor
Every little city I go – fuck me!
Gittiğim her küçük şehir-becer beni
Shawty must’ve heard, got the word, I move that D
Repçiyi duymuş olmalısın, söyleyecek bir şeyleri var, D’den hareket ettim
Had it by a bladder, she like “oh I gotta pee”
Bir tuvalet tarafından sahip oldu, o ‘’çişim var’’ gibiydi
Ran into a Rothko in my restroom
Oturma odamda Rothko’ya* rastladım
Singer slash actress in my bedroom
Şarkıcı, aktrist benim yatak odamda
Gotta have a ticket for a walk through
İçeri girmek için bilet almalıyım
Everything that do is big
Yapılan her şey büyük
I talk big money, I talk big homes
Büyük paradan, büyük evlerden bahsediyorum
I sell out arenas, I call that getting dome
Arenaları doldurdum, ben buna zirveye çıkmak diyorum
Million dollar voice, came through phone
Milyon dolarlık ses, telefondan geliyor
We heading to the top, if you coming, come on
Biz başa dönüyoruz, eğer geliyorsan, hadi
I’m Flying out to Pisa, just to get some pizza
Pisa’dan dışarı uçuyorum, sadece biraz pizza için
Fly down to Jamaica, just to roll some reefa
Jamaika’ya iniyorum, sadece biraz reefa** yuvarlamak için
Sex on the beach, left love speechless
Sahilde seks, aşkı suskun bırak
They say that money talk, tell these other niggas speak up
Onlar bunun para konuşması olduğunu söylüyor, öteki zencilere ses yükseltmelerini söyle
What’s up
Naber

[Rihanna]
1 and 2 and a 3 and 4
1 ve 2 ve 3 ve 4
Come on let me know if you want some more
Gel eğer biraz fazla istiyorsan bilmeme izin ver
You know what I like, now get it right
Ne sevdiğimi biliyorsun, şimdi haklısın
Boy talk that talk to me all night
Oğlum benimle böyle bütün gece konuş
Yeah boy I like it yeah boy I like it
Evet oğlum bunu seviyorum evet oğlum bunu seviyorum
Love it when you talk that talk to me yeah
Benimle böyle konuştuğun zaman bunu seviyorum evet
Yeah that talk to me yeah
Evet benimle böyle konuş evet
Love it when you talk that talk to me, yeah
Benimle böyle konuştuğun zaman bunu seviyorum evet

Say what you want, say what you like
Ne istiyorsan söyle, ne sevdiğini söyle
Say you want me to do and I got you
Ne yapmamı istediğini söyle ve sana sahibim
Tell me how to love you, tell me how to hold you
Nasıl seni sevdiğimi söyle, sana nasıl sarılacağımı söyle
I’m-a get it right on the first try for you
Haklıyım, senin için ilk kez denedim
Cause you ain’t never had a woman like me
Çünkü sen hiç benim gibi bir kadına sahip olmamıştın
And you will never have another like me
Ve asla benim gibi başka birine sahip olmayacaksın
No, so I’mma give it to you baby
Hayır, bu yüzden sana vereceğim bebek

[Hook: Rihanna]
1 and 2 and a 3 and 4
1 ve 2 ve 3 ve 4
Come on let me know if you want some more
Gel eğer biraz fazla istiyorsan bilmeme izin ver
You know what I like, now get it right
Ne sevdiğimi biliyorsun, şimdi haklısın
Boy talk that talk to me all night
Oğlum benimle böyle bütün gece konuş
Yeah boy I like it yeah boy I like it
Evet oğlum bunu seviyorum evet oğlum bunu seviyorum
Love it when you talk that talk to me yeah
Benimle böyle konuştuğun zaman bunu seviyorum evet
Yeah that talk to me yeah
Evet benimle böyle konuş evet
Love it when you talk that talk to me, yeah
Benimle böyle konuştuğun zaman bunu seviyorum evet

[Rihanna]
What you saying now, give it to me baby
Şimdi ne diyorsun, ver bana bebeğim
I want it all night, give it to me baby
Bütün gece istiyorum, ver bana bebeğim
What you saying now, give it to me baby
Şimdi ne diyorsun, ver bana bebeğim
Give it to me baby, give it to me baby
Ver bana bebeğim, ver bana bebeğim
What you saying now, give it to me baby
Şimdi ne diyorsun, ver bana bebeğim
I want it all night, give it to me baby
Bütün gece istiyorum, ver bana bebeğim
What you saying now, give it to me baby
Şimdi ne diyorsun, ver bana bebeğim
Give it to me baby, give it to me baby
Ver bana bebeğim, ver bana bebeğim

[Rihanna]
1 and 2 and a 3 and 4
1 ve 2 ve 3 ve 4
Come on let me know if you want some more
Gel eğer biraz fazla istiyorsan bilmeme izin ver
You know what I like, now get it right
Ne sevdiğimi biliyorsun, şimdi haklısın
Boy talk that talk to me all night
Oğlum benimle böyle bütün gece konuş
Yeah boy I like it yeah boy I like it
Evet oğlum bunu seviyorum evet oğlum bunu seviyorum
Love it when you talk that talk to me yeah
Benimle böyle konuştuğun zaman bunu seviyorum evet
Yeah that talk to me yeah
Evet benimle böyle konuş evet
Love it when you talk that talk to me, yeah
Benimle böyle konuştuğun zaman bunu seviyorum evet
Talk that talk to me, yeah
Benimle böyle konuş, evet
Talk talk that talk to me, yeah
Konuş benimle böyle konuş, evet
Talk that talk to me, yeah
Benimle böyle konuş, evet
Talk talk that talk to me, yeah
Konuş benimle böyle konuş, evet

*: Ressam Mark Rothko’dan bahsediyor
**:Bir tür balık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder