İngilizce Türkçe Sözlük3 Şubat 2018 Cumartesi

Lana Del Rey – Blue Jeans (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 22

Blue Jeans (Mavi Kot)

Blue jeans, white shirt
Mavi kot, beyaz gömlek
Walked into the room you know you made my eyes burn
Biliyorsun odanın içine girdiğimde gözlerimi yaktın
It was like James Dean for sure
Kesinlikle James Dean gibiydi
You’re so fresh to death and sick as ca-cancer
Ölmek için çok gençsin ve kanser gibi hastasın

You were sorta punk rock,
Sen punk rock türüydün
I grew up on hip-hop
Ben hip-hopla büyüdüm
But you fit me better
Ama sen bana daha iyi uydun
Than my favourite sweater,
Benim favori kazağımdan (daha iyi uydun)
And I know that love is mean,
Ve aşkın anlamını biliyorum
And love hurts
Ve aşk incitir
But I still remember
Ama hala hatırlıyorum
That day we met in December,
Tanıştığımız aralık gününü
Oh, baby!
Bebek!

I will love you ’til the end of time
Seni zamanın sonuna kadar seveceğim
I would wait a million years
Milyonlarca yıl seni bekleyeceğim
Promise you’ll remember that you’re mine
Söz ver, benim olduğunu hatırlayacaksın
Baby, can you see through the tears?
Bebeğim, gözyaşlarını görebilir misin?
Love you more
Seni daha çok sevebilirim
Than those bitches before
Daha önce seni o s*rtüklerden (daha çok sevebilirim)
Say you’ll remember, oh, baby, say you’ll remember, oh, baby, ooh
Hatırlayacağını söyle, bebeğim, hatırlayacağını söyle, bebeğim
I will love you ’til the end of time
Seni zamanın sonuna kadar seveceğim

Big dreams, gangster
Büyük hayaller, mafya
Said you had to leave to start your life over
Hayata yeniden başlamak için terk etmek zorunda olduğunu söyledin
I was like, “No please, stay here.
Ben ‘’Hayır lütfen, burada kal’’ gibiydim
We don’t need no money we can make it all work.”
‘’Paraya ihtiyacımız yok tüm işleri yapabiliriz.’’

But he headed out on Sunday,
Ama o pazar günü dışarı çıktı
Said he’d come home Monday
Pazartesi geleceğini söyledi
I stayed up waitin’,
Kaldım ve bekledim
Anticipatin’, and pacin’
Bekliyorum ve düzene sokuyorum
But he was chasing paper
Ama o kağıtları topluyordu
“Caught up in the game.”
‘’Oyuna girmişti.’’
That was the last I heard
Bu son duyduğum

I will love you ’til the end of time
Seni zamanın sonuna kadar seveceğim
I would wait a million years
Milyonlarca yıl seni bekleyeceğim
Promise you’ll remember that you’re mine
Söz ver, benim olduğunu hatırlayacaksın
Baby, can you see through the tears?
Bebeğim, gözyaşlarını görebilir misin?
Love you more
Seni daha çok sevebilirim
Than those bitches before
Daha önce seni o s*rtüklerden (daha çok sevebilirim)
Say you’ll remember, oh, baby, say you’ll remember, oh, baby, ooh
Hatırlayacağını söyle, bebeğim, hatırlayacağını söyle, bebeğim
I will love you ’til the end of time
Seni zamanın sonuna kadar seveceğim

You went out every night
Her gece dışarı çıkardın
And, baby, that’s alright
Ve, bebeğim, sorun değil
I told you that no matter what you did I’d be by your side
Ne yaptığının önemi yok, yanında olacağım dedim
‘Cause I’mma ride or die
Çünkü ben sür ya da öl’üm
Whether you fail or fly
Düşersen veya uçarsan her neyse
Well, shit at least you tried.
Peki, lanet olası en azından denedin.

But when you walked out that door,
Ama sen kapıdan çıktığında
A piece of me died
Bir parçam öldü
I told you I wanted more,
Daha fazlasını istediğimi söyledim
But that’s not what I had in mind
Ama bu kafamdaki değildi
I just want it like before
Tıpkı önceki gibi istiyorum
We were dancing all night
Bütün gece dans ediyorduk
Then they took you away,
Sonra seni alıp götürdüler
Stole you out of my life
Seni benim hayatımdam çaldılar
You just need to remember…
Sadece hatırlamak zorundasın…

I will love you ’til the end of time
Seni zamanın sonuna kadar seveceğim
I would wait a million years
Milyonlarca yıl seni bekleyeceğim
Promise you’ll remember that you’re mine
Söz ver, benim olduğunu hatırlayacaksın
Baby, can you see through the tears?
Bebeğim, gözyaşlarını görebilir misin?
Love you more
Seni daha çok sevebilirim
Than those bitches before
Daha önce seni o s*rtüklerden (daha çok sevebilirim)
Say you’ll remember, oh, baby, say you’ll remember, oh, baby, ooh
Hatırlayacağını söyle, bebeğim, hatırlayacağını söyle, bebeğim
I will love you ’til the end of time
Seni zamanın sonuna kadar seveceğim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder