İngilizce Türkçe Sözlük9 Şubat 2018 Cuma

Marina and the Diamonds – Homewrecker (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 12

Homewrecker (Kalp Kıran)

Every boyfriend is the one until otherwise proven
Her erkek arkadaş ötekiler kendini kanıtlayana kadar birincidir
The good are never easy, the easy never good
İyi asla kolay olmaz, kolay asla iyi olmaz
And loving never happens like you think it really should
Ve aşk asla düşündüğün gibi olması gerektiği şekilde olamaz
Deception and perfection are wonderful traits
Aldatma ve mükemmellik olağanüstü özellikler
One will breed love, the other hate
Biri aşkı üretir, diğeri nefret ettirir
You’ll find me in the lonely hearts
Sen beni yalnız kalplerde bulabilirsin
Under ‘I’m after a brand new start’
‘’Ben yepyeni başlangıçlardan sonrayım’’ın altında

And I don’t belong to anyone
Ve ben birilerine ait değilim

They call me homewrecker
Onlar bana yuva yıkan der
Homewrecker
Yuva yıkan
They call me homewrecker
Onlar bana yuva yıkan der
Homewrecker
Yuva yıkan

Girls and their curls and gourmet vomit
Kızlar ve onların kıvırcıkları ve gurme kusmaları
Boys and their toys and their six-inch rockets
Erkekler ve onların oyuncakları ve altı inç roketleri
We’re all very lovely ’til we get to know each other
Birbirimizi tanımaya başlayana kadar hepimiz çok sevgi doluyuz
As we stop becoming friends and we start becoming lovers
Biz arkadaş gibi olmayı bırakıp sevgili olduk

And I don’t belong to anyone
Ve ben kimseye ait değilim

They call me homewrecker
Onlar bana yuva yıkan der
Homewrecker (I’m only happy when I’m on the run)
Yuva yıkan (Sadece biriyle birlikteyken mutluyum)
They call me homewrecker
Onlar bana yuva yıkan der
Homewrecker (I broke a million hearts just for fun)
Yuva yıkan (Milyon tane kalbi sadece eğlence için kırdım)
They call me homewrecker
Onlar bana yuva yıkan der
Homewrecker (I’m only happy when I’m on the run)
Yuva yıkan (Sadece biriyle çıkarken mutluyum)
They call me homewrecker
Onlar bana yuva yıkan der
Homewrecker (I broke a million hearts just for fun)
Yuva yıkan (Milyon tane kalbi sadece eğlence için kırdım)
I’m only happy when I’m on the run
Sadece biriyle birlikteyken mutluyum
I break a million hearts just for fun
Milyon tane kalbi sadece eğlence için kırdım
I don’t belong to anyone
Kimseye ait değilim

I guess you could say that my life’s a mess
Sanırım hayatımın saçmalık olduğunu söyleyebilirsin
But I’m still looking pretty in this dress
Ama hala bu elbisede tatlı görünüyorum
I’m the image of deception
Ben aldatma imgesiyim

When everything is life and death
Her şey yaşamak ve ölmekken
You may feel like there’s nothing left
Burada bırakacak bir şey yokmuş gibi hissedebilirsin
Instead of love and trust and laughter
Aşk yerine ve güven ve kahkaha
What you get is happy never-after
Ne elde edersen asla mutlu değilsin
But deep down all you want is love
Ama bütün istediğin aşk derinlerde
The pure kind we all dream of
Bütün rüyalarımız saf türde
But we cannot escape the past
Ama geçmişten kaçamayız
So you and I will never last
Böylece sen ve ben asla sonsuza dek sürmeyeceğiz

‘Cause I’m a homewrecker
Çünkü ben kalp kıranım
Homewrecker (I’m only happy when I’m on the run)
Yuva yıkan (Sadece birileriyle birlikteyken mutluyum)
‘Cause I’m a homewrecker
Çünkü ben kalp kıranım
Homewrecker (I broke a million hearts just for fun)
Kalp kıran (Milyon tane kalbi sadece eğlence için kırdım)
‘Cause I’m a homewrecker
Çünkü ben kalp kıranım
Homewrecker (I’m only happy when I’m on the run)
Yuva yıkan (Sadece birileriyle birlikteyken mutluyum)
‘Cause I’m a homewrecker
Çünkü ben kalp kıranım
Homewrecker (I broke a million hearts just for fun)
Kalp kıran (Milyon tane kalbi sadece eğlence için kırdım)
‘Cause I’m a homewrecker
Çünkü ben kalp kıranım
Homewrecker
Kalp kıran

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder