İngilizce Türkçe Sözlük22 Şubat 2018 Perşembe

Marina and the Diamonds – Weeds (Türkçe Çeviri) (Çeviri)

Görüntülenme: 1

Weeds (Yabani Ot)

Could have filled a garden
Bir bahçe doldurabilirdim
With all the flowers that you gave me
Bana verdiğin tüm çiçeklerle
But none of them were ours
Ama onların hiçbiri bizim değildi
You know the problem with history
Geçmişle problemini biliyorsun
It keeps coming back like weed
Yabani ot gibi arkandan gelmeye devam ediyor
And when nothing feels enough
Ve hiçbir şey yeterli hissetirmediğinde
At least you taught me how to love
En azından bana nasıl sevileceğini öğrettin
How to love, love
Nasıl sevileceğini, sevileceğini
But he keeps growing back
Ama o büyümeye devam ediyor

Like weed
Yabani ot gibi
Baby, just open your eyes to see
Bebeğim, sadece görmek için gözlerini aç
He’s growing from inside me
O içimden büyüyor
And I just don’t know what I can do
Ve ben sadece ne yapabileceğimi bilmiyorum
I thought I cut him at the root
Onu kökten kesmeyi düşündüm
Like weeds
Yabancı ot gibi
Like weeds
Yabancı ot gibi
Like weeds
Yabancı ot gibi

I miss all of my exes
Bütün eski sevgililerimi özledim
They’re the only ones that know me
Onlar beni tanıyan tek kişiler
And God knows that sex is
Ve tanrı bilir ki seks
A way to feel a bit, a little bit less lonely
Biraz hissetmemk için bir yol, biraz daha yalnız
Yeah, I tried to keep it covered up
Evet, kapalı tutmayı denedim
Yeah, I thought I cut him at the root
Evet, onu kökten kesmeyi düşündüm
But now I think my time is up
Ama şimdi bence zamanım doldu
‘Cause he keeps growing back
Çünkü o büyümeye devam ediyor

Like weed
Yabani ot gibi
Baby, just open your eyes to see
Bebeğim, sadece görmek için gözlerini aç
He’s growing from inside me
O içimden büyüyor
And I just don’t know what I can do
Ve ben sadece ne yapabileceğimi bilmiyorum
I thought I cut him at the root
Onu kökten kesmeyi düşündüm

Like weeds
Yabancı ot gibi
Like weeds
Yabancı ot gibi
Like weeds
Yabancı ot gibi
Yeah, yeah
Evet, evet
Like weeds
Yabancı ot gibi
Like weeds
Yabancı ot gibi
Like weeds
Yabancı ot gibi
Yeah, yeah
Evet, evet

Baby, baby, baby, baby
Bebek, bebek, bebek, bebek

Like weeds
Yabancı ot gibi
Like weeds
Yabancı ot gibi
Like weeds
Yabancı ot gibi
Yeah, yeah
Evet, evet

Baby, baby, baby, baby
Bebek, bebek, bebek, bebek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder